1

Кіру

Конкурс чтецов 5-9 класс

5-9 класс по предмету: казахский язык

1.Тлеубай Нурхан, ученик 5 класса

5-9  класс по предмету: русский язык

  1. Крафт Карина, ученица 7 класса
  2. Асылбек Айдана, ученица 9 класса

5-9 класс по предмету: английский язык1213